Tasapainossa

admin /

Korona-ajan kuukausina olen miettinyt, mitä tasapainoinen Jeesuksen seuraaminen voisi tarkoittaa. Sosiaalisia kontakteja ei ole ollut lukuun ottamatta muutamia online-rukouksia. Raamattua ei ole tullut tutkittua muuta kuin äänikirjan merkeissä ja valitettavasti sekin tuppaa menemään hieman ohi, kun ajatukset vaeltavat jonnekin muualle. Ei oikein tunnu, näytä tai maistu Jeesuksen jalanjäljissä seuraamiselta.

Jotta saisin hieman inspiroiduttua, lähdin miettimään ja tutkimaan Raamatusta, mitä tasapainoiseen Jeesuksen seuraamiseen tarvittaisiin. Lähtökohtana on itsetutkiskelu, joten en yritäkään väittää kaikkien kohtien olevan yleisiä malleja.

Valitsin seuraavat keskeiset aihepiirit jäsentämään ajatuksiani:

  • Jumala Isänäni
  • Isäni valtakunta
  • Isäni tahto

 

Jumala Isänäni

Kaikkia asioita ei vain ymmärrä. Suurimpia näistä on, että minun Isäni on kaiken aikaa niin lähellä minua. Hänen Henkensä asuu ja elää minussa. Hän on läsnä, jos vain osaisin antaa hänelle tilaa vaikuttaa. Miten se voisi onnistua?

 

#1 Riippuvuus Pyhästä Hengestä

Kaikessa pitäisi pystyä antamaan valta ja kunnia sille, jolle se kuuluu. Omassa voimassa ei saa aikaiseksi mitään kestävää. Suurin ongelma ja este tässä on sydämen nöyrtyminen Herran tahtoon, joka ajatuksena ja puheena tuntuu ihanalta mutta todellisuus voi olla hyvinkin toisenlainen. Oma tahto ja Herran tahto ovat usein kovin erilaisia, eikä kompromissi ole mahdollinen ratkaisu. Ehkä tämä onkin se suuri uskon kilvoittelu, joka ei tässä ajassa pääty…

 

#2 Rakentuminen rukouksessa

Ilman rukousta ei oikein kuule tai koe tuntevansa Herran tahtoa. Rukous vie syvempää suhteeseen Isän kanssa, jolloin opimme monella eri tasolla: Isän sydämen asiat, oman sydämen asiat ja näiden suhde omassa elämässä. Vaikka Isän sydämen asiat ja omamme eivät välttämättä useinkaan kohtaa, niin ihmeellistä on se, miten pitkämielisesti ja armollisesti Isä meitä kuljettaa. Tämä armo ei kyllä voi olla mikään automaattinen tekosyy olla pyrkimättä Isän tahtoon.

 

#3 Sana lihaksi

Isä on antanut julkilausuman tahdostaan Raamatussa. On usein mukavaa tarttua pieniin asioihin ja ”ojentautua” niiden mukaan. Tämä on varmasti hyödyllistä, sillä jokaisella sanalla on syynsä ja paikkansa olla Raamatussa. Vaikeammaksi asia tulee, kun katsoo isoa kuvaa.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”  -Isän sydämen tahto

Mitä tämä tahto tarkoittaa minun elämässäni ja miten tämän toteutumiseen voisi vaikuttaa?

 

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” -Isän meille antama tehtävä

Ja tämän tehtävän edessä, kompuroin päivittäin!


 

Isäni valtakunta:

Isän valtakunta on jotain muuta, mitä kohtaan päivittäin. Sen lainalaisuudet ovat toisenlaisia kuin maailmaa pyörittävät lainalaisuudet. Vaikka Isän valtakunnassa vapaus on yksi merkittävä tekijä, on muutamia lainalaisuuksia, jotka ovat luovuttamattomia.

 

#4 Kuuliaisuus Isän agendalle

Isän agenda ja prioriteetit ovat usein erilaisia kuin omani. Haluaisin tehdä asiat tietyillä kaavoilla, punnitsen mahdollisuuksia ja kykyjäni, mittaan onnistumista erilaisilla luvuilla, käytän resurssejani tietyillä reunaehdoilla.

Isä lähetti poikansa maailmaan ja antoi tällä tehtävän ja Poika oli kuuliainen tälle tehtävälle ja Isänsä tahdolle. Ristillä, ennen pojan kuolemaa, kaikuivat sanat ”Se on täytetty”.

Maallisessa mielessä täysin järjetön suunnitelma mutta Jumalan valtakunta ei ole maallinen!

 

#5 Isän kunnioittaminen

On yksi nimi ylitse muiden… Valtakunnassa on vain kuningas. Vain yksi voi hallita ja sitä tulee kaikkien muiden palveleman. Palvelevatko minun tekoni Isää? Annanko kunnian Isälle kaikista tekemisistäni? Onko rukouksessa syyttävä sävy isääni kohtaan epäonnistumisten hetkellä?

Isä antoi ainoan poikansa minunkin vuokseni? Jo syynä pitäisi olla minulle riittämiin…

 

#6 Rakkaudelliset ihmissuhteet

Isä uskoi evankeliumin meille ihmisille, ei vain muille vaan myös minulle. Evankeliumissa on kuvaus Jeesuksen elämästä ja ihmissuhteista. Isän valtakuntassa lopullinen koetinkivi on aina ihmissuhteissa. Pystynkö rakkaudellisiin ihmissuhteisiin, joissa Hänen henkensä saa toimia vapaasti. Kenen etu on ensisijalla ihmissuhteissa? Osaanko kantaa lähimmäistä eteenpäin, kohti sitä maalia, joka Isän sydämen tahto on?


Isäni tahto:

Isän tahto on, ettei yksikään laumasta hukkuisi vaan kaikki löytäisivät tien pelastukseen. Isä on tässä työssä alituiseen. Jeesus sanoi, ettei tee itsestään mitään vaan ainoastaan sen, mitä näkee Isänsä tekevän. Pitäisiköhän minun tehdä niitä töitä, joita näen Jeesuksen tekevän?

 

#7 Yhdessä toimiminen

Siellä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni… Isän valtakunta todentuu ihmissuhteissa. Jeesus antoi tästä yksinkertaisen mallin viettäessään 3 ja puoli vuotta elämästään opetuslastensa kanssa toimien ihmisten joukossa opettaen ja kertoen Isästä. Opetuslapset toimivat yhdessä Jeesuksen kanssa ja he oppivat Jeesuksen tavan opettaa, kertoa ja elää suhteessa Isään.

 

#8 Muiden tukeminen kasvussa

Jeesus antoi valtavan ison tehtävän. Onneksi hän myös näytti yksinkertaisen mallin, miten tehtävässä pääsee ”helposti” alkuun.

Päästä ihmisiä lähellesi, kuuntele heidän tarpeitaan, tue heitä rukoillen ja muuten, mikä sinulle on mahdollista, kerro heille tarinasi, ruokailkaa, rukoilkaa ja tutkikaa Raamattua yhdessä.

 

#9 Moninkertaistuminen

Jeesus sanoi: ”Se on täytetty”. Viittasiko hän Isän hänelle antamaan tehtävään! Hän oli siirtänyt elämäntapansa, tietonsa ja taitonsa opetuslapsilleen, joilla oli kaikki tarvittavat valmiudet, siirtää ne edelleen seuraavalla sukupolvelle.

Jos minä jaan kaiken kolmelle ihmiselle. Nämä kolme jakavat edelleen kolmelle. Nämä kolme edelleen kolmelle ja nämä kolme edelleen kolmelle ja jne… Jos yksi kierto kestää vuoden niin 4 ja puolen vuoden päästä onkin yli 350 ihmistä, jotka seuraavat Jeesusta. Sillä on väliä, mitä minä teen tänään!


 

Loppuun

En väitä tämän tutkiskelun jälkeen olevani edelleenkään tasapainoinen Jeesuksen seuraaja mutta ainakin sain taas sydämeeni kipinän Isän valtakunnasta ja selkeän suunnan, johon uskon Isäni johdattavan. Jumala puhuu meille kyllä. Otetaan siis konkreettisia askelia siihen suuntaan, johon Isä meitä johdattaa…

Hyvää kesää kaikille,

Jussi

Kategoriat: Kirjoitukset