Arvokas! -vertaisryhmät

Arvokas! -vertaisryhmät

Arvokas sellaisena kuin olet -luentojen teemoista järjestetään kustakin ohjatut Arvokas! -vertaisryhmät, joissa käydään omakohtaisemmin kohti kipeitä tuntoja ja kokemuksia. Ryhmät ovat luottamuksellisia ja niiden tarkoituksena on rohkaista näkemään oma ainutkertainen arvonsa Jumalan luomana yksilönä, johdattaa matkalle itsensä ymmärtämiseen sekä auttaa vapautumaan elämää sitovista taakoista.

Ohjattujen, kerran viikossa yhteensä 8 kertaa kokoontuvien vertaisryhmien perusta on kristillisessä ihmiskuvassa ja uskossa, jonka suojassa voidaan käsitellä ja jakaa vaikeitakin elämän kokemuksia ja tuntoja. Ryhmiin otetaan 8 henkilöä ja ne alkavat seuraavasti: 

Minäkuva ja suojelevat rajat, on alkanut ti 19.2. klo 17.30-19.30, ryhmään otetaan vielä uusia jäseniä viikolla 9.

Kiusaamisesta toipumisen ryhmä alkaa to 14.3. klo 13-15

Pelokkaat ja rohkeat – sinuksi tunteiden kanssa -ryhmä, pe 15.3. klo 13-15.

Arvokas! – luentoja ja ryhmiä toteuttavat TM, työnohjaaja Anja-Maria Lundqvist ja psykologi, työnohjaaja Eva Ora, jotka haluavat työnsä ja Arvokas sellaisena kuin olet! –konseptin kautta olla tukemassa ihmistä kokonaisvaltaiseen henkiseen ja hengelliseen kasvuun arvokkaina yksilöinä. Tied. ja ilm. Anja-Maria Lundqvist 040 5098936 ja Eva Ora 040 761 2501.